سفارش تبلیغ
صبا

آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با جواب کامل

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی پایه سوم با جواب کامل .

آزمون آیین نامه اصلی

جدید ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی راهنمایی و رانندگی برای گرفتن سریع گواهینامه رانندگی .

قصد دارید تا منزل رانندگی کنید عینک خود را جهت رانندگی لازم دارید اما ان را پیدا نمی کنید چه اقدامی باید انجام دهید

آزمون آیین نامه اصلی قسمت اول

به هنگام شب رانندگی کنید تا نور کنار معابر به شما در رانندگی کمک کنند

از مسیر های خلوت به ارامی برانید

از عینک یکی از دوستان استفاده کرده تا به منزل برسید

باید به طریقی منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد

جواب صحیح گزینه 4

 

قصد وارد شدن به خیابان فرعی را دادید افراد پیاده شروع به عبور از یک سوی خیابان به سوی دیگر کرده اند شما چه کار باید انجام دهید

 

توقف کرده و به ان ها اجازه عبور دهید

با دست اشاره کنید تا عبور کنند

بوق زده و عبور کنید

به حرکت ادامه داده و با فاصله ی زیادی از مقابل ان ها عبور کنید

جواب صحیح گزینه ی 1

آزمون آیین نامه اصلی قسمت دوم

روغن ترمز فاسد کدام یک از موارد زیر را سبب می شود

 

خراب شدن سیستتم ترمز را باعث می شود

خراب شدن گیر بکس را باعث می شود

خراب شدن جعبه دنده را باعث می شود

خراب شدن موتور را باعث می شود

جواب صحیح گزینه1

آزمون آیین نامه اصلی قسمت سوم

در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری  کدام یک از اقدامات زیر را باید انجام ادد

 

بلافاصله ترمز کرده و ماشین را به سمت کنار هدایت می کنیم

به اعصاب خود مسلط شده و با هر دو دست فرمان را می گیریم تا اتونبیل را به سمت کنار جاده هدایت کنیم

بلافاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت اتومبیل را به سمت راست هدایت می کنیم

ترمز ناگهانی نگرفته و با نگه داشتن هر دو دست بر فرمان سریع و ایمن گردش کرده و از جاده خارج می شویم

جواب صحیح گزینه 4

 

هنگامی که در شب فاصله اتومبیل شما از اتومبیل جلویی  بیش از 150 متر باشد ....

 

از هرنوری که خواستیم استفاده می کنیم

چراغ ها را خاموش می کنیم

از نوز بالا استفاده می کنسم

از نور پایین استفاده می کنیم

جواب صحیح گزینه 3

آزمون آیین نامه اصلی بخش چهارم

هنگامی که از نزدیکی مدرسه ای عبور می کنید و احتمال عبور کودکان وجود دارد چه اقدامی باید انجان دهید

 

با روشن کردن چراغ به ان ها هشدار دهید

قبل از ورو کودکان به سواره رو با سرعت از منطقه عبور کنید

همیشه سرعت مناسبی داشته باشید و پیش بینی خطرات را بکنید

با بوق زدن مداوم ان ها از وجود خود مطلع سازید

جواب صحیح گزینه ی 3

 

تعداد سیلندر های خودرو با کدام یک برابر است

 

تعداد شمع ها

تعداد باتری ها

تعداد کنیستر ها

تعداد لنت ها

جواب صحیح گزینه1

آزمون آیین نامه اصلی بخش پنجم

مراحل اساسی در هنگام تصادف و اسیب جدی شدید لازم است اتخاذ شود عبارتند از

 

حفظ صحنه تصادف

همه موارد بالا صحیح است

مراقبت نموندن از مجروحین

اگاه ساختن مراجع ذیصلاح

جواب صحیح گزینه 2

 

هنگام دنده گرفتن به عقب به عدتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید چه کار باید انجام دهید

 

شیشه را پایین اورده و پشت سر خود را نگاه کنید

از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان بدهند

در را باز کرده و پشت سر خود را نگاه کنید

به ایینه بغل نگاه کنید

جواب صحیح گزینه 2

 

چه موقع می توانید از چراغ هشدار دهنده یا فلاشر استفاده کنید

 

زمانی که به صورت موقت ویا اضطراری توقف کرده و ترافیک را توقف نموده اید

زمانی که توسط اتومبیل دیگری بکسل شده اید

زمانی که به ارامی رانندگی می کرده

زمانی که دچار نقص فنی شده اید و یا بخواهید اتومبیل پشت سر را از خطرات روبه رو در جلو خبر دار کنید

جواب صحیح گزینه 4

آزمون آیین نامه اصلی بخش ششم

وظیفه ترموستات در خودرو .... می باشد .

 

قطع و وصل کردن مدار اب از موتور به رادیاتور

قطع و وصل چراغ های خودرو به هنگام استفاده

قطع سیستم سوخت رسانی در هنگام تصادف

قطع ورود هوای گرم موتور به داخل اتاق خودرو

جواب صحیح گزینه 1

 

به میزان تمیز کنندگی بهتر شیشه میتوان چه ماده ای رابه شیشه شور اضافه کرد .

 

کمتر از 30 در صد

کمتر از 20 درصد

کمتر از 10 درصد

کمتر از 5 درصد

جواب صحیح گزینه 4

 

وظیفه ی قطعه پروانه خودرو چیست .

 

به حرکت دراو.ردن خودرو

خنک سازی رادیاتور خودرو

به حرکت درا.ردن میل لنگ

هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی قسمت هفتم

 

چه چیزی موجب به هم ریختن تمرکز شما هنگام رانندگی می شود

 

نگاه کردن به اطراف اتومبیل

نگاه کردن به ایینه اتومبیل

استفاده از شیشه شور اتومبیل

نگاه کردن به نقشه گوش کردن به موزیک با صدای بلند و استفاده از تلفن همراه

جواب صحیخ گزینه 4

 

کدام یک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز چیست .

 

کاهش صدای بالای موتور

کاهش الایندگی گاز های خروجی از موتور

کاهش حرارت تولید شده توسط موتور

هدایت گاز های باقی مانده  ناشی از عمل احتراق موتور به سمت خارج

جواب صحیح گزینه 3

آزمون آیین نامه اصلی قسمت هشتم

 

مفهوم شکل مستطیل پرچمی در علایم عبور و مرور چیست

 

برای تابلوی دستوری و خدماتی

معمولا برای علایم راهنما

علایم هشدار برای مدرسه

هشدار برای خطرات ناشی از تعمیرات و نگه داری

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی قسمت نهم

پایین رفتن روغن ترمز در سیلندر ترمز نشان دهنده ی چیست

 

ساییده شدن لنت های ترمز

افزایش مصرف سوخت

سوراخ شدن مخزن روغن

خراب شدن سیستم ترمز

جواب صحیح گزینه1

 

چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از اسیت دیدگی گردن را کم کند

 

ترمز های ضدقفل

وجود پشت سری

فرمان قابل انعطاف

صندلی مجهز به بالشتک هوا

جواب صجیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی بخش دهم

برای جلوگیری از زنگ زدگی سیلندر ترمز باید چه کاری را انجام داد

 

در پوش اصلی سیلندر ترمز را بعد از بازدید بلا فاصله در جای خود قرار می دهیم

در پوش سیلندر خودرو را اصلی عوض می کنیم

سیلندر اصلی ترمز را عوض می کنیم

سیلندر اصلی را شست و شو می دهیم

جواب صحیح گزینه1


نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی | قبولی 100 درصد تضمین

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب 

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

سوالات آیین نامه اصلی رایگان شماره 11

تعداد سیلندر های خودرو با کدام یک برابر است

 

تعداد شمع ها

تعداد باتری ها

تعداد کنیستر ها

تعداد لنت ها

جواب صحیح گزینه1

 

نتقال نیرو در سیستم ترمز پدالی توسط .... صورت می گیرد .

 

اهرم

سیم های فلزی

روغن ترمز

پدال

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

شمع ها را بعد از چند مدت باید تعویض کرد

 

هر 10 هزار کیلومتر یک بار

هر 20 هزار کیلومتر یک بار

هر 30 هزار کیلومتر یک بار

هر 50 هزار کیلومتر یک بار

جواب صحیح گزینه1

 

سوالات آیین نامه اصلی رایگان شماره 12

وضعیت باد تایر ها هر چند .وقت یک بار باید مورد بررسی قرار بگیرد .

 

هر ماه یک بار

هر سه ماه یک بار

هر 6 هزار کیلومتر

هفته ای یک بار

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه سال 97

باز دید کشش تسمه های پمپ اب باید کی صورت بگیرد .

 

هر روز انجام شود

هر هفته انجام شود

ماهی یک بار انجام شود

هر دو هفته ای یک بار انجام شود

جواب صحیح گزینه3

 

سیستم کلاچ رابط میان . . . . و . . . . است .

 

موتور - گیر بکس

موتور - محور عقب

گیر بکس - سیستم ترمز

محور جلو - سیستم ترمز

جواب صحیح گزینه 1

 

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم

بازدید سطح مخزن اب شست وشوی شیشه ی خودرو هر چند وقت یک بار باید بازدید شود

 

هر روز

هفته ای یک بار

هر ماه یک بار

هر دو هفته ای یک بار

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه امتحان آیین نامه

شست وشوی شیشه ی جلو ی اتومبیل باید هر چند وقت یک بار صورت گیرد .

 

هر روز شسته شود

هر هفته شسته دشود

هر دو هفته ای یک بار شسته شود

هر ماه یک بار شسته شود

جواب صحیح گزینه2

 

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم جدید

بازدید ارتفاع سطح روغن موتور هر چند وقت یک بار باید مورد بازذدید قرار بگیرد

 

هر روز بازدید شود

هر هفته بازدید شود

هر ماه بازدید شود

هر سال یک بار بازدید شوود

جواب صحیح گزینه2

نمونه سوالات آیین نامه قبولی 100 درصد

سیستم کلاچ رابط میان . . . . و . . . . است .

 

موتور - گیر بکس

موتور - محور عقب

گیر بکس - سیستم ترمز

محور جلو - سیستم ترمز

جواب صحیح گزینه 1

 

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم قدیمی

در زمان دیدن گیج روغن در چه حال باید روغن مورد بررسی قرار بگیر

 

سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر برود

سطح روغن از عامت حک شده روی یج ایین تر برود

سطح روغن از علامت حک شده روی گیج باشد

موارد یک و دو صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

 

سیستم هدایت و فرمان پذیری در چه زمانی معیوب می باشد .

 

هنگامی که فرمان دارای خلاصی باشد .

خلاصی فرمان بیش از حد مجاز باشد

خلاصی فرمان دو یاا سه سانتی متر باشد

کموارد یک و دو صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه مهم

 

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم تستی

وضعیت باد تایر ها هر چند .وقت یک بار باید مورد بررسی قرار بگیرد .

 

هر ماه یک بار

هر سه ماه یک بار

هر 6 هزار کیلومتر

هفته ای یک بار

جواب صحیح گزینه 4

 

جهت گرم کردن موتور مناسب ترین عمل چیست .

 

ابتدا با سرعت می رانیم

چند کیلومتر اول را اهسته و با دنده ی پایین برانیم

گاز دادن پی در پی

در جا کار کردن

جواب صحیح گزینه 2

 

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم با جواب

تعویض به موقع فیلتر هوا باعث  چه عاملی می شود

 

جلوگیذری از نشر الاینده خروجی از اگزوز

سرعت بهتر خودرو

کاهش مصرف وخت

گزینه 1 و 3 صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه تستی

 

 

کدام یک از موارد زیر باعث افزایش مصرف سوخت می شود

 

پایین بودن پنجره ی خودرو در سرعت های بالا

سرعت زیاد و ترمز های پی در پی

استفاده از کولر در مسیر های سر بالایی

همه ی موارد

جواب صحیح گزینه 4

 

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم مخصوص ماشین

وظیفه ی به گردش دراوردن اب داخل پوسته ی موتور و اطراف سیلندر ها به عهده ی ..... می باشد .

 

ترموستات

پروانه

رادیاتور

واتر پمپ

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 

چه چجیزی باعث خورندگی رنگ خودرو می شود

 

روغن ترمز

روغن دنده

روغن گیر بکس

روغن موتور

جواب صحیح گزینه1

 


نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ 98

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی

1- آزمون آیین نامه اصلی دارای سوالات فنی است ولی آزمون مقدماتی سوالات فنی ندارد

2- آزمون آیین نامه اصلی توسط افسر راهنمایی و رانندگی گرفته می شود در حالی که آزمون مقدماتی آیین نامه توسط مربی و مدرس آیین نامه گرفته میشود

این دو از اصلی ترین تفاوت های این دو آزمون می باشد . از نطر سبک سوالات نیز تقریبا می توان گفت که این دو آزمون با تفاوت های کوچکی دارند .

نمونه سوالات آیین نامه

بنابراین بهتر است قبل از آزمون مقدماتی ، نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی را دانلود کنید و آنها را بخوانید و دقیقا همین کار را برای آزمون اصلی انجام دهید یعنی نمونه سوالات اختصاصی مربوط به آزمون اصلی را قبل از این امتحان بخوانید نه نمونه سوالات مربوط به آزمون مقدماتی .

 

در پایان باید بگوییم که قبولی در امتحان آیین نامه چندان سخت هم نیست فقط کافیست از جند روز قبل از امتحان شروع کنید به خواندن نمونه سوالات گواهینامه رانندگی که این سوالات نیز خیلی زیاد شده است و در خیلی از حاها می توانید هم رایگان و هم به صورت پولی دانلود کنید .

 

ولی حتما سعی کنید نمونه سوالات استاندارد را دانلود کنید و هر نمونه سوالی را نخوانید چرا که ممکن است با خواندن نمونه سوالات غیر استاندارد و اشتباه وضعیت بدتری رخ دهد و شما را از هدف اصلی که قبولی در آزمون آیین نامه می باشد دور تر کند .

 

به امید قبولی شما در بار اول در آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی . بخشی از نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی را با هم بررسی کردیم .

 

سعی کنید هرچه بیشتر نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی را حل کنید تا آمادگی لازم را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی بدست بیاورید .

 

و حتما نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با پاسخ و استاندارد را حل کنید .

 

 19- پس از روشن شدن موتور برای حرکت ابتدا چه عملی را باید انجام دهیم ؟

 

آزمایش ترمز

صندلی را تنظیم نماییم

بستن کربند

با پای چپ کلاچ را بگیرید

جواب درست گزینه 3 .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

20- رانندگی در بخش وسط راه هایی که به وسیله خط کشی یا علائم دیگر به 3 بخش تقسیم شده به جز چه مواردی ممنوع است ؟

 

برای سبقت گرفتن یا گردش به راست

برای دور دو فرمانه زدن

درموارد خاص

هیچکدام

جواب درست گزینه 1 .

 

21- چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله را با آن کاملا حفظ کنیم ؟

 

زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون کاملا اطلاع داشته باشید و در نقطه کور قرار نگیرید

زیرا برای سبقت گرفتن در پیچ ها شتاب کافی داشته باشید

در صورت توقف کامیون دنده عقب بگیرید

برای اینکه در نقطه کور قرار بگیرید

جواب درست گزینه 1 .

 

سوال سخت ) فاصله شما با سرعت 45 کیلومتر در ساعت با اتومبیل جلویی در راه های خشک چه طول اتومبیل است ؟

 

1- 1 برابر

 

2- 2 برابر

 

3- 3 برابر

 

4- 4 برابر

 

پاسخ صحیح :

 

گزینه 3

 

سوال سخت ) در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ، پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است ؟

 

1- 15 متری

 

2- 20 متری

 

3- 25 متری

 

4- 30 متری

 

پاسخ صحیح :

 

گزینه 1

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی

سوال سخت ) هر باری که بر روی باربند اتومبیل حمل می شود باید :

 

1- محکم بسته شود

 

2- زمانی که کاملا نیاز باشد حمل شود

 

3- با یک پوشش پلاستیکی پوشیده شود

 

4- تا حد امکان سبک باشد

 

جواب درست گزینه 1

در این جدول به طور مثال می گوید :

 

در شرایطی که جاده برف باشد و سرعت اتومبیل ما 15 کیلومتر در ساعت باشد باید 3 طول خودرو با اتومبیل جلویی فاصله داشته باشیم . در واقع حداقل فاصله مناسب تا اتومبیل جلویی با سرعت 15 کیلومتر در ساعت و جاده برفی 3 طول خودرو می باشد .

 

سوال پنجم ) در کدام محل نباید پارک کرد ؟

 

الف ) در 15 متری تقاطع ها

 

ب ) در ایستگاه های اتوبوس

 

ج ) خیابان اصلی

 

د ) موارد الف و ب

 

پاسخ صحیح : گزینه د

 

نکته سوال پنج ) باید دقت کنید که برخی از سوالات از فعل و واژه منفی استفاده می کنند مثل همین سوال که گفته “نباید” . بنابراین باید کاملا سوالات گواهینامه رانندگی را با دقت خواند چرا که بسیاری از متقاضیان گواهینامه پایه 3 رانندگی در این نوع از سوالات فریب می خورند و پاسخ اشتباه می دهند 13- برای پارک کردن در کنار خیابان ، حق تقدم با وسیله ای است که ……. ؟

 

الف ) با حرکت به جلو مشغول پارک کردن است

 

ب ) چراغ خطر دنده عقب اتومبیلش روشن باشد

 

ج ) ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است

 

د ) هیچکدام

نمونه سوالات آیین نامه آزمون راهنمایی و رانندگی

 

پاسخ صحیح : گزینه ج

 

14- در شرایط غیر عادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است ؟

 

الف )‌ به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی

 

ب ) به لحاظ کاهش ضریب اصطحکاک چرخ ها با جاده

 

ج ) کمبود میدان دید

 

د ) موارد 1 و 2 صحیح است

 

پاسخ صحیح : گزینه ب

 

14- معنی تابلوی زیر چیست ؟

 

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

حق تقدم عبور با شماست

جاده دو طرفه است

جاده در دست تعمیر

هیچکدام

جواب درست گزینه 2 .

 

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

نمونه سوالات آیین نامه امتحان کتبی رانندگی

15- کدام گزینه نسبت به گزینه های دگر اولویت دارد ؟

 

چراغ راهنما

تابلوها

فرمان پلیس

خط کشی ها

جواب درست گزینه 3 .نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی با جواب

11- کدام یک از نوع آلودگی سهم زیادی از آلودگی ترافیک را تشکیل می دهد ؟

 

آلودگی دیداری

 

آزمون آنلاین آیین نامه رایگان

 

  خطر

  رعایت حق تقدم

  عبور ممنوع

  ایست

2. سوال

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

  در تقا طع ها سبقت گرفتن ممنوع است

  سبقت گرفتن در تونل ها بلا مانع است

  در سر پیچ های تند و سر بالایی ها دور زدن ممنوع است

  سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است

3. سوال

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

  حداکثر سرعت در جاده ها ی فرعی 75 کیلومتر در ساعت در روز

  حداکثر سرعت در جاده های اصلی 85 کیلومتر در ساعت در شب

  حداکثر سرعت در جاده ها ی اصلی 95 کیلومتر در ساعت در روز

  حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 کیلومتر در ساعت و حداکثر 120 کیلومتر برای سواری و وانت.

4. سوال

بهترین زمان برای تنظیم باد لاستیک ها چه زمانی است ؟

 

  در زمان گرم بودن لاستیک ها

  زمانی که مسافت طولانی را طی کردیم

  در زمان سرد بودن لاستیک

  در زمان سرد بودن هوا لاستیک را نمی توان تنظیم نمود

5. سوال

کدامیک از تابلو ها زیر به معنای پایان جدا کننده می باشد؟

 

  آزمون آنلاین آیین نامه

  آزمون آنلاین آیین نامه

  آزمون آنلاین آیین نامه

  آزمون آنلاین آیین نامه

6. سوال

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

در راه بدون جدول کناری و پارک در سر بالائی ……………

 

  فرمان به راست ( موافق عقربه ساعت ) چرخانده شود

  فرمان به چپ ( خلاف عقربه ساعت چرخانده شود

  فرمان مستقیم نگه داشته شود

  فرمان م تواند مستقیم نگه داشته شود یا در جهت عقربه ساعت بچرخد و تفاوتی ندارد.

7. سوال

در فاصله …………….. متری تقاطع ها دور زدن ممنوع بوده و حداکثر سرعت در جاده های اصلی در شب ………… کیلومتر بر ساعت است ؟

 

  150 متر و 95 کیلومتر

  150 متر و 85 کیلومتر

  85 متر و 120 کیلومتر

  120 متر و 90 کیلومتر

8. سوال

تابلوی زیر به چه معناست؟

 

ازمون ایین نامه اصلی چیست؟

گرفتن آیین نامه رانندگی چندین مرحله آزمون دارد مرحله دوم بعد از آزمون مقدماتی آیین نامه،امتحان اصلی می باشد. که هنر آموز بعد از شرکت در کلاس های آموزش عملی رانندگی مجاز به شرکت در آزمون آیین نامه اصلی می باشد گفتنی است که این آزمون توسط افسر راهنمایی و رانندگی گرفته می شود و آموزشگاه در آن نقشی ندارد و در روز آزمون به خصوص برای بار اول حتما شناسنامه و کارت ملی خود را برای تایید افسر راهنمایی و رانندگی به همراه داشته باشید.

 

ازمون ایین نامه اصلی از چه سوالاتی تشکیل شده است؟

سوالات آیین نامه اصلی از بخش ها مختلفی تشکیل شده است که از زوایای مختلف تسلط شما روی قوانین راهنمایی و  رانندگی را می سنجد از جمله ی این بخش ها در زیر آمده است:

 

سوالات فنی آیین نامه اصلی

شناسایی علایم راهنمایی و رانندگی

سوالات حق تقدم

سوالات مربوط سرعت و سبقت و..

تفاوت آزمون آیین نامه اصلی و آزمون آیین نامه مقدماتی

بسیاری از هنرآموزان این سوال را دارند که این دو آزمون چه تفاوتی دارند؟ به طور خلاصه میتوانیم بگویم تفاوت آزمون آیین نامه مقدماتی با اصلی فقط در سوالات مربوط به بخش فنی میباشد که در مقدماتی از آن سوال داده نمی شود .

 

آزمون آیین نامه اصلی

ازمون ایین نامه اصلی

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی

شما از وبسایت گواهی یار میتوانید سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی را دانلود نمایید و ما بهترین مجموعه از نمونه سوالات آیین نامه  را جمع آوری کرده ایم و در اختیار شما عزیزان میگذاریم این سوالات بسیار مهم بوده و به شما کمک میکند به راحتی در آزمون قبول شوید

 

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

همین الان میتونید نمونه سوالات آیین نامه اصلی گواهیار رو با قیمت فقط 10 هزار تومن از لینک زیر دانلود کنید و به صورت تضمینی آزمون آیین نامه اصلی قبول بشین.

آزمون آنلاین آیین نامه رایگان

 

  عبور با ارتفاع بیش از دو متر ممنوع

  عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

  عبور با ارتفاع بیش از دومتر مجاز

  عبور با عرض بیش از دومتر مجاز

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی

9. سوال

به دلیل ……………………. رانندگی در شب مشکل تر از روز می باشد.

 

  عدم تشخیص به موقع موانع و عابرین پیاده

  محدود شدن میدان دیدی طبیعی

  عدم استفاده کامل از آینه های جانبی

  همه موارد

10. سوال

کدامیک از گزینه های زیر درست می باشد؟

 

  رنگ نارنجی در علائم عبور و مرور به معنی راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی می باشد.

  تابلوی ایست از تابلوهای اختیاری می باشد.

  ما بین شما و اتومبیل جلویی باید یک فاصله زمانی 2ثانیه ای وجود داشته باشد.

  استفاده طولانی مدت از کلاج باعث افزایش مصرف بنزین می شود .

11. سوال

خطوط زیگزاگ به رنگ زرد در حاشیه راه های متصل به پیاده رو به چه معناست؟

 

  ایستادن روی آنها آزاد است.

  عبور کردن و ایستادن روی آنها در شرایط اضطراری آزاد است.

  توقف اتومبیل روی آنها بلامانع است.

  عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است .

12. سوال

در حریم تابلوی ایستادن ممنوع فقط می توان ……………

 

  برای یک لحظه هم توقف نمیکنید

  به هیچ وجه نمیتوان پارک کرد ولی میتوان توقف کرد

  بستگی به موقعیت دارد

  مسافر پیاده و سوار نمود

13. سوال

برای خروج از پارک ………..آلودگی هوا

آلودگی شنیداری

آلودگی دیداری و آلودگی شنیداری

جواب درست گزینه 2 .

دانلود نمونه سوالات آیین نامه

12- در آزادراه تنها در چه مواقعی می توانید در شانه جاده توقف کنید ؟

 

در شرایط اورژانس و اضطراری

قصد سوار کردن افراد کنار جاده را دارید

اگر به طور تصادفی از خروجی مورد نظر رد شده باشید و قصد برگشت داشته باشید

اگر احساس کردید نیاز به استراحت دارید

جواب درست گزینه 1آزمون رانندگی مقدماتی

9) در جاده دچار حادثه ای شده اید ، در چه فاصله ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهید ؟

در پایان به شما توصیه می کنیم بر روی دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه با جواب کلیک کنید و با انواع نمونه سوالات آزمون آیین نامه آشنا شوید .

 

 18- از جمله احتیاط های لازم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است ؟

 

روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد

هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خود را کاهش دهد

استفاده از تابلو اعلام خطر

تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب باک خودرو

جواب صحیح گزینه 1.

 

19- علائم هشدار برای خطر به چه شکلی ترسیم می کنند ؟

 

هشت گوشه

دایره ای

مثلث

لوزی شکل

جواب صحیح گزینه 3.

 

20- یکی از عوامل اصلی جاده ای مرگ و میر در گروه سنی زیر 40 سال در کشور ایران چه چیزی می باشد ؟

 

رعایت قوانین و مقررات

رعایت سرعت مطمئنه

رعایت اصول ایمنی

بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

جواب صحیح گزینه 4.

 

21-صحیح ترین روش ترمز کردن چیست ؟

 

ابتدا سریعا ترمز کرده و دنده را به حالت خلاص در آورید ، ترمز دستی را در مرحله قبل از توقف کامل بکشید

ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

به شدت ترمز کنید و پدال کلاچ را همزمان فشار دهید

اندکی ترمز کرده پدال کلاچ را فشار دهید ، ترمز دستی را قبل از توقف بکشید

جواب صحیح گزینه 2.

 

22- تنها چه موقع می توان از تلفن همراه استفاده نمود ؟

 

فرمان را با دست بگیرید و اتومبیل را هدایت نمایید

وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد

در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید

هیچکدام

جواب صحیح گزینه 3

 

23- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در شب کدام است ؟

 


نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی و سوالات گواهینامه رانندگی ( Driver’s license questions ) .

سوالات گواهینامه رانندگی در واقع همان نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی ای می باشند که متقاضیان گواهینامه پایه 3 باید قبل از آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی آنها را مرور کنند .

 

سوالات گواهینامه رانندگی همین طور که در پست مربوط به سخت ترین سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی گفتیم به سه سطح تقسیم بندی می شوند :

 

سوالات آیین نامه آسان

سوالات آیین نامه مقدماتی متوسط

سوالات آیین نامه سخت

که معمولا از هر سطح به تعدادی یکسان سوال در آزمون آیین نامه می آید . طبیعتا شما باید با دقت بیشتری سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی و نمونه سوالات گواهینامه رانندگی را بخوانید چرا که معمولا این سوالات نکته هایی خاص دارند که اگر از قبل این نمونه سوالات گواهینامه رانندگی را نخوانده باشید قادر به پاسخگویی به آن نیستید .

 

در این بخش ما تعدادی از نمونه سوالات گواهینامه رانندگی را با جواب آورده ایم تا دقیقا باهمدیگر آنها را بررسی کنیم .

 

سوالات گواهینامه رانندگی با پاسخ تستی

سوال اول ) تابلوی مثلث متساوی الضلاع نشسته روی قاعده برای ……. است .

 

الف) رعایت حق تقدم

 

ب) هشدار دهنده برای خطر

 

ج) ایست

 

د) بازدارنده

 

پاسخ صحیح : گزینه ب

 

نکته سوال اول ) باید دقت کنید که ما دو نوع تابلو مثلث شکل داریم که نباید آنها را با هم اشتباه بگیرید :

 

تابلوی متساوی الضلاع نشسته روی یک راس :

این تابلو صرفا برای رعایت حق تقدم است که در تصویر زیر می بینیم .

 

سوالات گواهینامه رانندگی

تابلوی متساوی الضلاع نشسته روی قاعده :

این تابلو برای علامت هشدار دهنده برای خطر است که در تصویر زیر می بینیم .

نمونه سوالات گواهینامه رانندگی با جواب

سوال دوم ) تابلو به شکل پنج گوشه با نقطه راس فوقانی برای ……. می باشد .

 

الف) ایست

 

ب) علائم هشدار برای مدرسه و دبیرستان

 

ج) معمولا برای علائم راهنما

 

د) برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

 

پاسخ صحیح : گزینه ب

 

نکته سوال دوم ) این سوال نیز مانند سوال قبل حاوی نکته ای مهم است که ممکن است اشتباه بگیرید ما در اینجا نیز دو تابلو پنج گوشه ای داریم :

 

مستطیل پرچمی :

این تابلو معمولا برای علائم راهنما می باشد . که در تصویر زیر آن را می بینیم .

 

سوال های گواهینامه رانندگی

پنج گوشه با نقطه راس فوقانی :

این تابلو علائم هشدار برای مدرسه و دبیرستان می باشد . که در تصویر زیر آن را می بینیم .

 

تست سوالات گواهینامه رانندگی

سوال سوم ) آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است ؟

 

الف ) مهارت در رانندگی

 

ب ) آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران

 

ج ) مشاهده ، پیش بینی ، تمرکز ، آگاهی ، عدم حواس پرتی

 

د ) تفکر ، موقعیت ، دانش قبلی ، ادب ، نزاکت

 

پاسخ صحیح : گزینه ج

 

نکته سوال سوم ) این سوال یکی از مهم ترین و پر تکرار ترین سوالات گواهینامه رانندگی است .

 

سوال چهارم ) کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودرو جلویی در شرایط برف صحیح نمی باشد ؟

 

الف ) به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل

 

ب‌ ) به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل

 

ج ) به ازای هر 45 کیلومتر 9 طول اتومبیل

 

د ) به ازای هر 30 کیلومتر 6 طول اتومبیل

 

پاسخ صحیح : گزینه ب

 

نکته سوال چهارم ) یک جدول بسیار مهم در صفحه 93 از کتاب جدید آیین نامه مقدماتی است که با توجه به هر سرعت برای هر نوع از شرایط جاده ای بیان شده چند طور خودرو باید با اتومبیل جلویی فاصله داشته باشیم . این جدول بسیار مهم است سعی کنید آن را به خاطر بسپارید . تصویر این جدول را در زیر می بینیم .

 

نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانندگی

در این جدول به طور مثال می گوید :

 

در شرایطی که جاده برف باشد و سرعت اتومبیل ما 15 کیلومتر در ساعت باشد باید 3 طول خودرو با اتومبیل جلویی فاصله داشته باشیم . در واقع حداقل فاصله مناسب تا اتومبیل جلویی با سرعت 15 کیلومتر در ساعت و جاده برفی 3 طول خودرو می باشد .

 

سوال پنجم ) در کدام محل نباید پارک کرد ؟

 

الف ) در 15 متری تقاطع ها

 

ب ) در ایستگاه های اتوبوس

 

ج ) خیابان اصلی

 

د ) موارد الف و ب

 

پاسخ صحیح : گزینه د

 

نکته سوال پنج ) باید دقت کنید که برخی از سوالات از فعل و واژه منفی استفاده می کنند مثل همین سوال که گفته “نباید” . بنابراین باید کاملا سوالات گواهینامه رانندگی را با دقت خواند چرا که بسیاری از متقاضیان گواهینامه پایه 3 رانندگی در این نوع از سوالات فریب می خورند و پاسخ اشتباه می دهند .

 

مهم ترین نمونه سوالات گواهینامه رانندگی با جواب

سوال ششم ) چرا در سطح جاده های خیس ، برفی ، لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد ؟

 

الف ) جهت ترمز سریع

 

ب ) جهت ممانعت از چپ و راست شدن خودرو

 

ج ) جهت حرکت سریع

 

د ) جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

 

پاسخ صحیح : گزینه د

 

سوال هفتم ) بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست می لغزد ، چکار باید انجام دهید ؟

 

الف ) با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانید

 

ب‌ ) با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید

 

ج ) ترمز کنید و فرمان را بچرخانید

 

د ) از کلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده کنید

 

پاسخ صحیح : گزینه ب

 

سوال هشتم ) راننده اتومبیلی که به گذرگاه هم سطح راه آهن می رسد چه کار باید انجام دهد ؟

 

الف ) با سرعت عبور کند

 

ب ) با دقت و مراقبت عبور کند

 

ج ) قبل از مانع توقف کند

 

د ) چراغ های خطر را روشن کند

 

پاسخ صحیح : گزینه ج

 

سوال نهم ) مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی و رانندگی چیست ؟

 

الف ) حرکت مجاز – راهنمای مسیر و اماکن مذهبی

 

ب ) هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی

 

ج ) علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

 

د ) منع کننده یا ایست

 

پاسخ صحیح : گزینه ج

 

نکته سوال نهم ) در صفحه 20 از کتاب جدید آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی به طور کامل مفهوم رنگ ها در علائم عبور و مرور گفته شده است .

 

مفاهیم رنگ ها به این شرح است :

 

رنگ قرمز : منع کننده یا ایست

 

رنگ سبز : حرکات مجاز ، راهنمای مسیر در بزرگراه ها . اماکن مذهبی

 

رنگ آبی : راهنمای خدمات ، حرکات مجاز ، علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزاد راه ها

 

رنگ زرد : هشدار های عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی و یا تعمیر و نگهداری

 

رنگ نارنجی : راهنما برای مناطق اداری و آموزش و خدماتی

 

رنگ قهوه ای : راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

 

رنگ سیاه و سفید : علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

 

 

 

تعدادی از مهم ترین سوالات گواهینامه رانندگی را با هم مرور کردیم .

 

خب ما اینجا سعی کردیم شما را با مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا کنیم و مهم ترین نکات کتاب جدید آیین نامه مقدماتی را در قالب سوالات آیین نامه به شما گوشزد کنیم .

 

اما می خواهیم در ادامه به پرسش بسیاری از کاربران در مورد آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی که معمولا از ما می پرسند را پاسخ دهیم .

 

آیا خواندن نمونه سوالات گواهینامه رانندگی به تنهایی می تواند باعث قبولی ما در امتحان آیین نامه شود ؟

خیلی از کاربران سوال می کنند که آیا صرفا با خواندن نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی و بدون خواندن کتاب آیین نامه می توان در آزمون آیین نامه مقدماتی اصلی و مقدماتی در بار اول نمره قبولی را آورد یا نیاز است حتما کتاب نیز بخوانیم .

 

طبق تجربه ای که سال هاست از کاربران و متقاضیان گواهینامه رانندگی داریم خواندن نمونه سوالات آیین نامه به تنهایی می تواند باعث قبولی شما در آزمون آیین نامه مقدماتی شود . ما معمولا به متقاضیان و کسانی که آزمون آیین نامه رانندگی دارند توصیه می کنیم مفاهیم تابلوها را حداقل یکبار از روی کتاب بخوانند و البته فقط در صورتی به خواندن نمونه سوالات گواهینامه رانندگی بسنده کنند که مهم ترین و پرتکرار ترین نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی با پاسخ را داشته باشند .

 

متاسفانه مجموعه های بی کیفیتی از نمونه سوالات آیین نامه هم اکنون در اینترنت موجود است که یا سوالات قدیمی هستند یا اصلا سوالات مهمی نیستند و یا اینکه جواب های سوالات نادرست است و متقاضیان با بررسی پاسخ ها به اشتباه می افتند .

 

بنابراین در نتیجه می توان گفت اگر به منبعی مناسب از نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی دسترسی دارید می توانید بدون خواندن کتاب آیین نامه نیز حتی در آزمون آیین نامه مقدماتی رانندگی قبول شوید .

 

در همین راستا ما به شما توصیه می کنیم برای دانلود مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی برای آمادگی قبل از امتحان آیین نامه مقدماتی اصلی بر روی دانلود سوالات آیین نامه اصلی کلیک کنید و مهم ترین سوالات این آزمون را دانلود نمایید .

 

اگر هم آزمون مقدماتی آیین نامه مقدماتی دارید می توانید سوالات آیین نامه مقدماتی را دانلود کنید و خود را کاملا برای آزمون مرحله اول آماده کنید .

 

البته برای آزمون آیین نامه مقدماتی اصلی نیاز است که شما با انواع نمونه سوالات فنی نیز آشنا شوید بنابراین توصیه می کنیم اگر آزمون اصلی دارید حتما نمونه سوالات فنی نیز قبل از امتحان خود بخوانید .

 

تفاوت آزمون آیین نامه اصلی و آزمون آیین نامه مقدماتی مقدماتی در چیست ؟

آزمون آیین نامه اصلی تفاوت هایی با آزمون مقدماتی آیین نامه مقدماتی دارد که در ادامه برخی از تفاوت های آن را تیتر وار ذکر می کنیم :

 

1- آزمون آیین نامه اصلی دارای سوالات فنی است ولی آزمون مقدماتی سوالات فنی ندارد

2- آزمون آیین نامه اصلی توسط افسر راهنمایی و رانندگی گرفته می شود در حالی که آزمون مقدماتی آیین نامه اصلی توسط مربی و مدرس آیین نامه مقدماتی گرفته میشود

این دو از اصلی ترین تفاوت های این دو آزمون می باشد . از نطر سبک سوالات نیز تقریبا می توان گفت که این دو آزمون با تفاوت های کوچکی دارند .

 

بنابراین بهتر است قبل از آزمون مقدماتی ، نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی را دانلود کنید و آنها را بخوانید و دقیقا همین کار را برای آزمون اصلی انجام دهید یعنی نمونه سوالات اختصاصی مربوط به آزمون اصلی را قبل از این امتحان بخوانید نه نمونه سوالات مربوط به آزمون مقدماتی .

 

در پایان باید بگوییم که قبولی در امتحان آیین نامه مقدماتی چندان سخت هم نیست فقط کافیست از جند روز قبل از امتحان شروع کنید به خواندن نمونه سوالات گواهینامه رانندگی که این سوالات نیز خیلی زیاد شده است و در خیلی از حاها می توانید هم رایگان و هم به صورت پولی دانلود کنید .

 

ولی حتما سعی کنید نمونه سوالات استاندارد را دانلود کنید و هر نمونه سوالی را نخوانید چرا که ممکن است با خواندن نمونه سوالات غیر استاندارد و اشتباه وضعیت بدتری رخ دهد و شما را از هدف اصلی که قبولی در آزمون آیین نامه می باشد دور تر کند .

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی ( Sample driving tips )

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی یکی از مهم ترین تمرین ها برای آمادگی قبل از آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشند . ما در سایت سوال آیین نامه همواره سعی کرده ایم شما را با نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب آشنا کنیم .

 

همین طور که قبلا نیز با سخت ترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و همین طور نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر آشنا شدیم در این بخش نیز سعی می کنیم شما را با تعدادی دیگر از نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی به همراه پاسخ آشنا کنیم .

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی

1- برای روشن کردن اتومبیل اولین اقدام کدام مورد می باشد ؟

 

ابتدا کمربند ایمنی خود را می بندیم

گرفتن کلاج با پای چپ

سوییچ اتومبیل را جهت استاندارد می زنیم

ترمز دستی را خلاص می کنیم

جواب درست گزینه 2 .

 

2- هنگام پارک کردن در سربالایی که دارای جدول کناری می باشد فرمان را به کدام سمت بچرخانیم ؟

 

فرمان را به چپ ( در جهت مخالف عقربه های ساعت )

فرمان را به راست

فرمان را به سمت مقابل صاف می کنیم

فرقی ندارد

جواب درست گزینه 1 .

 

3- اگر به هنگام رانندگی متوجه بوی بنزین شدید چه اقدامی می کنید ؟

 

با سرعت کم برانید

نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوختن بنزین است

توقف کرده و مسئله را بررسی می کنیم

شیشه اتومبیل را پایین می دهید

جواب درست گزینه 3 .

 

4- بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن می شود کدام است ؟

 

قرمز

زرد و قرمز با هم

سبز و زرد با هم

زرد

جواب درست گزینه 4 .

 

5- در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ قرمز چشمک زن مواجه می شوید چه کار می کنید ؟

 

به رفتن ادامه می دهید

ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کنید

با احتیاط و سرعت کم می روید

توقف می کنید و منتظر چراغ سبز می شوید

جواب درست گزینه 2 .

 

6- خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راه ها برای عابر پیاده به آن خطوط ……. می گویند .

 

طولی

عرضی

ممتد

مقطع

جواب درست گزینه 2 .

 

7- پس از روشن کردن اتومبیل کدام کار را انجام می دهید ؟

 

گرفتن کلاج با پای چپ

ابتدا کمربند ایمنی خود را می بندیم

اولین کار گرفتن ترمز پایی است

ترمز دستی را آزاد می کنید

جواب درست گزینه 2 .

 

8- در صحنه تصادفی جهت کمک توقف کرده اید کدام مورد را انجام می دهید ؟

 

افراد زخمی را گرم و در محل راحتی قرار می دهید .

افراد زخمی را وادار به راه رفتن می کنید .

محل را فورا ترک می کنید .

به افراد زخمی نوشیدنی می دهید .

جواب درست گزینه 1 .

 

9- با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید اتومبیلی به سرعت از پشت به شما نزدیک می شود و با دادن چراغ از شما راه می خواهد چکار باید انجام شود ؟

 

بر شتاب خود بیفزایید یا اینکه با اتومبیل مذکور فاصله ایمنی را حفظ کنید

اجازه دهید اتومبیل مذکور سبقت بگیرد

آهسته ترمز کنید

سرعت را حفظ کنید و مانع سبقت وسیله مذکور شوید

جواب درست گزینه 2 .

 

10- در کدام موقعیت زیر وزش باد شدید می تواند در مسیر شما تاثیر بگذارد ؟

 

در شهر ها

در تونل ها

زمانی که از مقابل اتومبیل های در حال توقف عبور می کنید

بعد از سبقت گرفتن از یک وسیله نقلیه بزرگ ، در مسیرهای باز بدون درخت و موانع طبیعی ، در بخشی از شهر ها که دارای ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارند

جواب درست گزینه 4 .

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی با جواب

11- کدام یک از نوع آلودگی سهم زیادی از آلودگی ترافیک را تشکیل می دهد ؟

 

آلودگی دیداری

آلودگی هوا

آلودگی شنیداری

آلودگی دیداری و آلودگی شنیداری

جواب درست گزینه 2 .

 

12- در آزادراه تنها در چه مواقعی می توانید در شانه جاده توقف کنید ؟

 

در شرایط اورژانس و اضطراری

قصد سوار کردن افراد کنار جاده را دارید

اگر به طور تصادفی از خروجی مورد نظر رد شده باشید و قصد برگشت داشته باشید

اگر احساس کردید نیاز به استراحت دارید

جواب درست گزینه 1 .

 

13- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی

خیابان یک طرفه

فقط عبور مستقیم مجاز است

راه یک طرفه

خط ویژه عبور

جواب درست گزینه 3 .

 

14- در آزاد راه میخ های قرمز رنگ چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود ؟

 

در مسیرهای ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت

بین شانه خاکی و باند اصلی

بین هر دو باند محاز است

بین محل خالی و وسط آزاد راه و باند اصلی

جواب درست گزینه 1 .

 

15- مفهوم شکل زیر چیست ؟

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی با جواب

معمولا برای علائم راهنما

ایست

علائم دستوری

هشدار دهنده برای خطر

جواب درست گزینه 2 .

 

16- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

 

سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی

فقط عبور پیاده

فقط عبور دوچرخه

عبور پیاده و دوچرخه ممنوع

فقط عبور دوچرخه و پیاده

جواب درست گزینه 4 .

 

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی با پاسخ

17- تابلوی زیر را در حین رانندگی مقابل خود می بینید به چه معناست ؟

 

سوال راهنمایی و رانندگی

محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

محدوده ورود ممنوع

محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

پایان محدوده توقف ممنوع

جواب درست گزینه 3 .

 

18- چه کسانی قانونا مجاز به هدایت ترافیک هستند ؟

 

نیروی کمکی

هرکس که راننده وسیله نقلیه بزرگ را در دنده عقب کمک و راهنمایی می کند

پلیس راهنمایی و رانندگی ، پلیس مدرسه که مسئول کودکان در عبور از خیابان است ، کارگران تعمیرات

با تشخیص خودمان

جواب درست گزینه 3 .

 

19- پس از روشن شدن موتور برای حرکت ابتدا چه عملی را باید انجام دهیم ؟

 

آزمایش ترمز

صندلی را تنظیم نماییم

بستن کربند

با پای چپ کلاچ را بگیرید

جواب درست گزینه 3 .

 

20- رانندگی در بخش وسط راه هایی که به وسیله خط کشی یا علائم دیگر به 3 بخش تقسیم شده به جز چه مواردی ممنوع است ؟

 

برای سبقت گرفتن یا گردش به راست

برای دور دو فرمانه زدن

درموارد خاص

هیچکدام

جواب درست گزینه 1 .

 

21- چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله را با آن کاملا حفظ کنیم ؟

 

زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون کاملا اطلاع داشته باشید و در نقطه کور قرار نگیرید

زیرا برای سبقت گرفتن در پیچ ها شتاب کافی داشته باشید

در صورت توقف کامیون دنده عقب بگیرید

برای اینکه در نقطه کور قرار بگیرید

جواب درست گزینه 1 .

 

در پایان به شما توصیه می کنیم بر روی دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه با جواب کلیک کنید و با انواع نمونه سوالات آزمون آیین نامه آشنا شوید .

 

پیشنهاد ویژه

 

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات ازمون ایین نامه مرحله دوم با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید .

 

دانلود نمونه سوالات آیین نامه pdf


نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی رانندگی با پاسخ مهم

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با پاسخ . با دانلود سوالات آیین نامه مقدماتی pdf به راحتی در آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قبول شوید .

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی

مهم ترین عضو در رانندگی چیست؟

  1-پاها

  2-چشم ها

  3-دست ها

  4-تمام موارد

 سوالات آیین نامه مقدماتی رانندگی با پاسخ

کم بودن باد تایر باعث چه میشود؟

 

  1-فرسایش تایر ها

  2-افزایش مصرف سوخت

  3-از دست ذفتن تعادل ،هدایت پذیری و فرمان پذیری

  4-تمام موارد

3. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

زیاد بودن باد تایر باعث چه میشود؟

 

  1-فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر میشود

  2-فرمان پذیری خودرو را افزایش میدهد

  3-کاهش مصرف سوخت

  4-حرکت سریع و پرشتاب

1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

حداکثر سرعت مجاز انواع سواری ها و اتوبوس ها در آزادراهها به ترتیب کدام گزینه است؟

 

  110-120

  120-110

  110-85

  95-120

2. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

چرا رانندگی در شب مشکل تر از روز است؟

 

  1- عدم تشخیص موانع و عابرین پیاده

  2- محدود شدن میدان دید طبیعی

  3- عدم استفاده کامل از آینه های جانبی

  4- تمام موارد بالا

3. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

حساس و تنظیم نبودن ترمز پائی ……………………..

 

  1-نقص جزئی می باشد

  2-بلامانع است

  3-نقص فنی نمی باشد

  4-نقص فنی محسوب میشود

4. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

 

  1- خطر

  2- رعایت حق تقدم

  3- عبور ممنوع

  4- ایست

5. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

در شکل زیر حق تقدم به ترتیب با کدام وسیله می باشد ؟

 

 

  1-قرمز آبی زرد

  2-قرمز زرد آبی

  3-آبی قرمز زرد

  4-زرد آبی قرمز

6. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی سال 96

کدامیک از گزینه های زیر درست می باشد؟

 

  1-رنگ نارنجی در علائم عبور و مرور به معنی راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی می باشد

  2-تابلوی ایست از تابلوهای اختیاری می باشد.

  3-ما بین شما و اتومبیل جلویی باید یک فاصله زمانی 2ثانیه ای وجود داشته باشد.

  4-استفاده طولانی مدت از کلاج باعث افزایش مصرف بنزین می شود

7. سوال 1 امتیاز

کدامیک از تابلو های زیر به معنای ( پایان جدا کننده ) می باشد؟

 

  1- 

  2- 

  3- 

  4- 

نمونه سوالات امتحان آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب

خطوط زیگزاگ به رنگ زرد در حاشیه راه های متصل به پیاده رو به چه معناست؟

 

  1-ایستادن روی آنها آزاد است.

  2-عبور کردن و ایستادن روی آنها در شرایط اضطراری آزاد است.

  3-توقف اتومبیل روی آنها بلامانع است.

  4-عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است

9. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

کدامیک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای انتظامی نمی باشد؟

 

  1-عبور پیاده ممنوع.عبور کامیون ممنوع

  2-رعایت حق تقدم . ایست

  عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع . خیابان اصلی

  4-حق تقدم عبور با شما .آزاد راه

10. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

کدامیک از تابلو های زیر به معنی ( عبور وسیله نقلیه با محموله خطرناک ممنوع ) می باشد؟

 

  1- 

  2- 

  3- 

  4- 

11. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در چه فاصله ای از تقاطع ها دور زدن ممنوع بوده و حداکثر سرعت در جاده های اصلی در شب چقدر است ؟

 

  85-150

  150-95

  150-85

  120-90

12. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

 

  1-عبور با ارتفاع بیش از دو متر ممنوع

  2-عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

  3-عبور با عرض بیش از دومتر مجاز

  4-عبور با ارتفاع بیش از دومتر مجاز

13. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

کدامیک از تابلوهای زیر به معنی ( محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز) می باشد.

 

  1- 

  2- 

  3- 

  4- هیچکدام

14. سوال 1 امتیاز

کدامیک از گزینه ها تابلوهای انتظامی نمی باشد؟

 

  1-

  2- 

  3-

  4-

15. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در صورتی که فاصله شما تا اتومبیل جلوئی در شب 50 متر باشد باید از …………

 

  1- نور بالا استفاده کرد

  2- نور پائین استفاده کرد

  3- چراغ ها را خاموش کرد

  4-از نور بالا و پائین استفاده نمود

16. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی ورانندگی چیست ؟

 

  1-حرکت مجاز_ راهنمای مسیر و اماکن مذهبی

  2-هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی

  3-علائم دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

  4-منع کننده یا ایست

17. سوال 1 امتیاز

کدام یک از گزینه های زیر درست نیست ؟

 

  1-سبقت گرفتن در تونل ها بلا مانع است

  2-در تقا طع ها سبقت گرفتن ممنوع است

  3-در سر پیچ های تند و سر بالایی ها دور زدن ممنوع است

  4-سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است

18. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

راننده اتومبیلی که به گذر گاه هم سطح راه آهن میرسد چه کار باید انجام دهد

 

  1-با سرعت عبور کند

  2-با دقت و مراقبت عبور کند

  3-قبل از مانع توقف کند

  4-چراغ های خطر را روشن کند

19. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

کدام یک از گزینه های زیر درست نیست ؟

 

  حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 کیلومتر در ساعت و حداکثر 120 کیلومتر برای سواری و وانت

  حداکثر سرعت در جاده ها ی اصلی 95 کیلومتر در ساعت در روز

  حداکثر سرعت در جاده های اصلی 85 کیلومتر در ساعت در شب

  حداکثر سرعت در جاده ها ی فرعی 75 کیلومتر در ساعت در روز

20. سوال 1 امتیاز

در راه بدون جدول کناری و پارک در سر بالائی ……………

 

  فرمان به چپ ( خلاف عقربه ساعت چرخانده شود

  فرمان به راست ( موافق عقربه ساعت ) چرخانده شود

  فرمان مستقیم نگه داشته شود

  1و 3 صحیح است

21. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در حریم تابلوی ایستادن ممنوع فقط میتوان

 

  مسافر پیاده و سوار نمود

  برای یک لحظه هم توقف نمیکنید

  به هیچ وجه نمیتوان پارک کرد ولی میتوان توقف کرد

  بستگی به موقعیت دارد

22. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

چه عاملی میتواند خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن در موقع تصادف را کاهش دهد؟

 

  وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

  کمربند

  صندلی مجهز به بالشتک هوا

  ترمزهای ضد قفل

23. سوال 1 امتیاز

رنگ تابلو در بزرگراهها و آزاد راهها به ترتیب . . . .

 

  سبز آبی

  قرمز آبی

  سبز قرمز

  قرمز نارنجی

آزمون آیین نامه مقدماتی رانندگی با پاسخ

حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در . . . . . . است.

 

  توجه به ترافیک شهری

  توجه به پیچ حاده

  فرامین پلیس

  تصمیم گیری به موقع

25. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

رانندگی در شب مشکل تر از روز می باشد زیرا. . . . .

 

  عدم تشخیص به موقع موانع و عابرین پیاده

  محدود شدن میدان دیدی طبیعی

  عدم استفاده کامل از آینه های جانبی

  تمام موارد بالا

26. سوال 1 امتیاز

چه زمانی باید باد لاستیک را تنظیم کرد ؟

 

  در زمان گرم بودن لاستیک ها

  در زمان سرد بودن لاستیک

  زمانی که مسافت طولانی را طی کردیم

  در زمان سرد بودن هوا لاستیک را نمی توان تنظیم نمود

27. سوال 1 امتیاز

در خیابان یک طرفه باید در کدام سمت اتومبیل را پارک کرد ؟

 

  چپ

  راست

  در هر دو طرف پارک بلامانع است

  در خیابان یک طرفه نمی توان پارک کرد

28. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

در کدام محل نباید پارک کرد ؟

 

  در 15 متری تقاطع ها

  ایستگاه اتوبوس

  محل های غیر مجاز ( مقابل پل )

  تمام موارد

29. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

برای خروج از پارک …. . . . .

 

  با آینه عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن کنیم ، سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاط و حق تقدم عبور از پارک خارج میشویم

  با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم

  راهنما زده و با رعایت حق تقدم خارج میشویم

  راهنما زده با دست علامت میزنیم سپس با اطمینان از کنار خودرو پارک شده خارج میشویم

30. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

وقتی پلیس مستقر در چهار راه دست راست خود را به صورت قائم نگه میدارد منظور چیست ؟

 

 

  رانندگان در هر چهار طرف تقاطع باید پشت خط ایست متوقف شوید

  بدون توقف عبور نمایید

  رانندگان در خال حرکت از سرعت خود بکاهند

  رانندگان وسایل نقلیه در حال عبور از پشت وی توقف نمایند

 

امتحان آیین نامه رانندگی مقدماتی تستی مرحله اول

چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را بالا میبرد؟

 

  1-عدم دقت در رانندگی

  2-گوش دادن به موسیقی

  3-خرابی و نقص ترمز

  4-حرکت با دنده خلاص

5. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در زمان ترمز گیری چه عاملی را بیاد مدنظر قرار داد؟

 

  1-اندازه خودرو

  2-وزن و بار خودرو

  3-شرایط جاده و تایر ها

  4-تمام موارد

1 امتیاز

روش یک طول اتومبیل به چه معناست ؟

 

  1-به ازای هر 15 کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه ی یک طول اتومبیل (حدود 6 متر) نیاز است

  2-به ازای هر 30 کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه 2 طول اتومبیل (حدود 6 متر) نیاز است

  3-به ازای هر 45 کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه 3 طول اتومبیل (حدود 6 متر) نیاز است

  4-به ازای هر 60 کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه 4 طول اتومبیل (حدود 6 متر) نیاز است

2. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

تابلو خروج از آزاد راه 300 متر کدام تابلو است؟ 

3. سوال 1 امتیاز

در تصویر زیر حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

‍1-مشکی

  2-سفید

  3-هر دو همزمان

  4-هیچکدام

4. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

کدامیک از موارد زیر نقص فنی محصوب نمیشود ؟

 

  1-نداشتن چراغهای عقب و جلو

  2-نداشتن برف پاک کن هنگام رانندگی

  3-دود کردن موتور

  4-کم بودن باد لاستیک

5. سوال 1 امتیاز

درصورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید…

 

  1-به شدت ترمز کرد...

  2-فرمان را رها کرد

  3-فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد

  4-1 و 2 صحیح است

6. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده میشود ؟

  1-در باند کاهش و افزایش سرعت

  2-بین شانه خاکی و باند اصلی

  3-بین هر دو باند مجاز

  4-غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی )

7. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

کدام یک از علایم زیر شما را از انجام عملی باز میدارد؟

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

 

  1-عبور سواری ممنوع

  2-عبور کامیون ممنوع

  3-سبقت برای کامیون ممنوع

  4-سبقت ممنوع

9. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

 

  1-منطقه عبور معلولین

  2-رانندگی با ویلچر

  3-راننده معلول

  4-هیچکدام

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی

در شرایط غیر عادی به مانند باران و یخبندان و سرما کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است ؟

 

  1-به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با جاده

  2-به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی

  3-کمبود میدان دید

  4-1 و 2 هردو صحیح است

11. سوال 1 امتیاز

یکی از موارد افزایش احتمال خطر هنگام رانندگی در شب را بگویید ؟

 

  1-استفاده از چراغها

  2-استفاده از سایبان

  3-کم بودن میدان دید راننده

  4-خواب آلودگی راننده

12. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

زمانی که به یک سرعت گیر در خیابان میرسید باید …

 

  1-از سمت راست عبور کنید

  2-با همان سرعت عبور کنید

  3-سرعت خود را افزایش دهید

  4-سریعا از سرعت خود بکاهید

13. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

درجاده دچار حادثه ای شده اید.در چه فاصله ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهید ؟

 

  1- 70 متری

  2- 60 متری

  3- 50 متری

  4- 40 متری

14. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام داد ؟

 

  1-از نور پایین استفاده کرد

  2-از چراغهای بغل استفاده نمود

  3-از نور بالا استفاده کرد

  4-چراغهای راهنما را روشن کرد

15. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

مفهوم خطوط شکل زیر چیست ؟

 

  1- شکل صحیح تقاطع بزرگراهها و پیچها

  2- طریقه صحیح ورودی و خروجی جاده ها

  3- نمایشگر تغییر مسیر دایره ای شکل و خطوط کاهش و افزایش سرعت

  4-نمایشگر قرار گرفتن مسیرهای ورودی و خروجی و خط کاهش سرعت و افزایش سرعت

16. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

خطوط زیر در کجا رسم میشود و به چه معناست ؟

 

 

  1-در طول خیابانها و برای عابر پیاده در طول راه کشیده میشود

  2-در خیابانهای اصلی و به معنای عبور عابرین پیاده است

  3-در محل های معینی از راه برای عابرین پیاده در عرض راه کشیده میشود

  4-هیچکدام

17. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در چه مواقعی نباید از چراغ فلاشر استفاده نمود ؟

 

  1-هنگام بکسل کردن اتومبیل و یا منطقه پارک ممنوع و دوبل قرار دارید.

  2-زمانی که دچار نقص فنی شده اید هستید

  3-زمانی که بخواهید اتومبیلهای پشت سر را از خطری آگاه نمائید

19. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

مراحل اساسی که در هنگام تصادف و آسیب جدی شدید لازم است اتخاذ شود عبارتند از :

 

  1-حفظ صحنه تصادف

  2-آگاه ساختن مراجع ذیصلاح

  3-مراقبت از مجروحین

  4-هر سه مورد فوق

20. سوال 1 امتیاز

هنگامیکه در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلویی بیش از 150 متر باشد ………

 

  1-از نور پایین استفاده میکنیم

  2-چراغهارا خاموش میکنیم

  3-از نور بالا استفاده میکنیم

  4-از هر نوری که خواستیم استفاده میکنیم

21. سوال 1 امتیاز

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمیباشد ؟

 

  1-تابلو های بازدارنده یا اخطاری

  2-تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری

  3-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

  4-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی

22. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

تابلوی شکل زیر به چه معناست؟

1-عبور دوچرخه ممنوع

  2-عبور متور گازی ممنون

  3-فقط عبور دوچرخه

  4-عبور دوچرخه سوار

23. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

در راه های مسطح که انتهای مسیر منتهی به کوه و پرتگاه میباشد….

 

  1-حق تقدم عبور با وسیله ای است که در طرف پرتگاه قرار دارد

  2-باید با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کرد

  3-حق تقدم عبور با وسیله ای است که طرف کوه است

  4-حق تقدم با وسیله نقلیه سبکتر است

24. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

چه موقع امکان سبقت در داخل تونل وجود دارد ؟

 

  1-پهنای تونل عریض باشد

  2-راه یکطرفه باشد

  3-نور کافی داشته باشیم

  4-این کار ممنوع است

25. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

تابلوی شکل زیر به چه معناست؟

 

 

  1-سربالایی خطرناک

  2-سرازیری خطرناک

  3-شیب خطرناک

  4- خطر

26. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

 

  1-جاده یخبندان است

  2-زنجیر چرخ الزامی است

  3-عبور فقط با زنجیر چرخ

  4-خطر برف

27. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

خط ممتد-دوبله-مقطع-هاشور-زیگزاگ-انواع خطوط……..هستند.

 

  1-عرضی

  2- طولی

  3- 1و2

  4- ترکیبی

28. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

رنگ سیاه و سفید در علایم راهنمایی به چه معناست ؟

 

  1-راهنمای اماکن مذهبی و اخباری

  2-اخباری و گردش گری

  3-دستوری و راهنمای مسیر سایر راهها

  4-هیچکدام

29. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد لاستیک ناشی از کدام موارد زیر است ؟

 

  1-تنظیم نبودن فرمان ? عدم تنظیم چرخها و ترمز

  2-میزان نبودن باد چرخها

  3-سرعت بیش از حد

  4-تاب داشتن گاردان

30. سوال 1 امتیاز

خط طولی ممتد دوبله زیر به چه معناست ؟

 

 

  1- عبور از یک طرف از روی خط ازاد است

  2-عبور از دو طرف ممنوع است

  3-تاکید بیشتر جهت جلوگیری از عبور از روی خطوط

  4-هیچکدام

 

6. سوال 1 امتیاز

توقف در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری میباشد؟

 

  1-لغزنده

  2-سرازیری

  3-سربالایی

  4-موارد 1و2

7. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟

 

  1-جاده آغشته به قیر

  2-جاده ای که شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد

  3-شرایط آب و هوایی بد

  4-تمامی موارد

8. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

تجاوز وسیله نقلیه به مسیر مقابل در جاده دوطرفه:

 

  1-ممنوع است

  2-مجاز است

  3-در زمان سبقت با رعایت ضوابط سبقت،مجاز است

  4-در سورت خلوت بودن مسیر ایرادی ندارد

9. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در طول عبور از خط راه آهن نباید

 

  1-دنده عوض کرد

  2-نباید ایست گرفت

  3-ترمز گرفت

  4-تمام موارد

10. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در تقاطع در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف میکنیم؟

 

  1- 7متری

  2- 5 متری

  3- 3 متری

  4- 1 متری

11. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

درهنگام عبور از خط راه آهن وقتی صدای قطار را میشنوید و اتوموبیل گیر کرده باید چه کرد؟

 

  1-سریع اتومبیل راروشن کرده و حرکت کنید

  2-سریع اتومبیل را هل داده و از خط خارح کنید

  3-سریع محل را ترک کنید

  4-سریع به قطار علامت دهید

12. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

در کدامیک از موقعیت های زیر وزش باد شدید میتواند بر مسیر شما تاثیر بگذارد؟

 

  1- بعد از سبقت گرفتن از وسیله نقلیه بزرگ،در مسیرهای باز و بدون درخت و موانع طبیعی

  2- درشهر ها

  3- در تونل ها

  4- در جاده ها

13. سوال 1 امتیاز

در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟

 

  1- هنگامی که قطار عبور میکند

  2- زمانی که چراغ محل همچنان روشن بماند

  3- هنگامی که چراغ محل تقاطع خاموش میشود

  4- موارد1و2 خاموش میشود

14. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

رانندگی خطرساز و تهاجمی چیست؟

 

  1- حرکت با سرعت زیاد

  2- حرکت مارپیچ

  3- مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی

  4- سبقت های ممنوع پی در پی

15. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

خستگی در رانندگی چه علائمی دارد؟

 

  1- کم شدن توجه به رانندگی

  2- عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود

  3- کاهش سرعت تصمیم گیری

  4- تمام موارد

16. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

کدامیک جان راننده را به خطر میندازد؟

 

  1-فقدان تنفسی

  2-خونریزی شدید

  3-حالت بیهوشی

  4-تمام موارد

17. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

چرا در شرایط غیر عادی مانند برف و باران باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

 

  1-راحت تر ترمز کرد

  2-جهت جلوگیری از لغزش چرخها

  3- در صورت لغزش بتوانیم دنده عوض کنیم

  4-تمام موارد

18. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در شرایط هوایی بسیار گرم سطح جاده نرم است کدامیک از موارد زیر تحت تاثیر نرمی جاده قرار میگیرند؟

 

  1-هدایت و گردش اتوموبیل و ترمز کردن

  2-تعویض دنده

  3-میزان باد تایر

  4-کلاچ سفت میشود

19. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در آزاد راهی لاستیک شما پنچر میشود چه میکنید؟

 

  1-در خط توقف اضطراری توقف میکنید

  2-در خط عبور توقف کرده و شروع به تعوض لاستیک میکنید

  3-در همان جا توقف کرده و تابلوی هشدار نصب کنید

  4-چراغ اضطرار را روشن کرده و همان جا شروع به تعویض لاستیک میکنید

20. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

اگر هنگام ترمز کردن ماشین به یک طرف کشیده شود مشکل از کجاست؟

 

  1-ترمز ها به خوبی تنظیم نشده است

  2-فرمان ماشین تنظیم نیست

  3-لاستیک ساییده شده است

  4-روغن ترمز کم شده است

21. سوال 1 امتیاز

حق تقدم در میدانی که علامت و چراغ ندارد چگونه است ؟

 

  1-حق تقدم با وسیله است که به میدان وارد میشود

  2-حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال حرکت است

  3-حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن باشد

  4-وسیله ای که مستقیم حرکت میکند

22. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در ازاد راه زمانی که اشتباها از محل خروجی مورد نظر خود رد میشوید….

 

  1-با دقت دنده عقب رفته و از باند سمت چپ به عقب برگردید

  2-تاخروجی بعدی به راه خود ادامه دهید

  3-در محل اولین بریدگی وسط آزاد راه دور بزنید

  4-هیچکدام

23. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

زمانی که سعی دارید اتومبیل را برروی سراشیبی پارک کنید،چه اقدامی باید انجام دهید؟

 

  1-نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید - ترمز دستی را بکشید - در دنده جلو قرار دهید.

  2-چرخ هارا به سمت جدول چرخانده ترمز دستی راکشیده و در دنده عقب قرار دهید

  3-ترمز دستی را بکشید و با فاصله از جدول بایستید

  4-اتوموبیل را در دنده قرار دهید

24. سوال 1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب 

چه عاملی میتواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی را گردن در مواقع تصادف کم کند؟

 

  1-ترمز ضد قفل

  2-وجود پشتی مناسب سر و تنظیم کننده

  3-کیسه هوا

  4-صندلی مجهز به بالشتک هوا

25. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

معنی و مفهوم استفاده از نور بالا چیست؟

 

  1-جهت اینکه حق تقدم با شماست.

  2-جهت اعلام اینکه به آنها راه داده اید.

  3-جهت اعلام حضور به آنها

  4-جهت اعلام بسته بودن مسیر

26. سوال 1 امتیاز

اگر در هنگام ترمز کردن ماشین به یک طرف کشیده شود مشکل از کجاست ؟

 

 

 

  ترمز ها به خوبی تنظیم نشده است

  لاستیک ساییده شده است

  روغن ترمز کم شده است

  فرمان ماشین تنظیم نیست

27. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در شرایط هوایی بسیار گرم سطح جاده نرم است کدامیک از موارد زیر تحت تاثیر نرمی جاده قرار میگیرند؟

 

  تعویض دنده

  میزان باد تایر

  کلاچ سفت میشود

  هدایت و گردش اتومبیل و ترمز کردن

28. سوال 1 امتیاز

چرا در شرایط غیر عادی مانند برف و باران باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

 

  راحت تر ترمز کرد

  تا در صورت لغزش بتوانیم دنده عوض کنیم

  جهت جلوگیری از لغزش چرخها

  هر سه مورد

29. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد ؟

 

  اندازه خودرو

  وزن و بار خودرو

  شرایط جاده و تایرها

  هر سه مورد

30. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی 

رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد؟

 

  فقط خارج از شهر مجاز است

  ممنوع است

  فقط داخل شهر مجاز است

  بلامانع است